Wczytuję dane...
Reklamacje

 

1. Reklamacja dotyczy jakości lub ewentualnego braku sadzonek w chwili odbioru.

Klient jest zobowiązany dokonać sprawdzenia przesyłki przy odbiorze, jest to podstawowy warunek uwzględniający reklamację.

 

  1. W przypadku wykrycia ewentualnych wad towaru, koszty zwrotu pokrywa kupujący.

 

3. Weryfikacji wady przez sprzedającego można dokonać drogą mailową lub telefoniczną przez przesłanie zdjęcia, na którym widoczna jest wada zakupionego towaru.

  1. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty ich wykrycia.
  2. Po otrzymaniu towaru i stwierdzeniu uszkodzenia lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem, klient zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałym fakcie najpóźniej w ciągu 48h od odebrania paczki. 


6. Reklamacja obejmuje towar zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego wykorzystanie lub jego jakość jest znacznie obniżona czyli roślina jest uschnięta lub połamana.

  1. Reklamacja rozpatrzona pozytywnie zobowiązuje Sprzedającego do pokrycia wszelkich kosztów związanych z wysłaniem nowego pełnowartościowego towaru.

 

  1.  Nie ponosimy odpowiedzialności za przyjęcie się sadzonek, ich wzrost oraz ukorzenienie, są to czynniki ściśle zależne od podłoża oraz panujących warunków atmosferycznych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w odbiorze przesyłki przez kupującego.

 

9Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Wszelkie zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.

Wszystkie zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu będą realizowane według zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych Theboxgarden wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

 

Chroń i okryj swoje rośliny, drzewa i krzewy na zimę.

Zamówienia na projekty z roślinami złożone w okresie zimowym będą realizowane od połowy marca. Zamów teraz i ciesz się wczesną wiosną! Pozostałe produkty bez zmian. ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW!